About Laco Toušek

This author has not yet filled in any details.
So far Laco Toušek has created 11 blog entries.

Labyrintem zločinu a chudoby

2019-02-22T23:47:44+00:0021. 02. 2019|Aktuality|

Kniha Labyrintem zločinu a chudoby přináší komplexní pohled na kriminalitu, jejímiž oběťmi se stávají obyvatelé tzv. sociálně vyloučených lokalit. Zaměřuje se tedy na viktimizaci, která je definována jako proces, během něhož vzniká někomu újma v důsledku jednání (či nejednání) jiných osob. Publikace vychází především z viktimizačního šetření provedeného v téměř 300 sociálně vyloučených lokalitách po [...]

Pozvánka na workshop „Bezpečnost, viktimizace a prevence kriminality v sociálně vyloučených lokalitách“

2018-09-03T22:13:16+00:0028. 07. 2018|Aktuality|

Katedra antropologie Fakulty filozofické Západočeské univerzity v Plzni si Vás dovoluje pozvat na závěrečný workshop projektu „Bezpečnostní rizika sociálně vyloučených lokalit: Vytváření znalostí a nástrojů pro management a prevenci kriminality (BRIZOLIT)“ Bezpečnost, viktimizace a prevence kriminality v sociálně vyloučených lokalitách Termín konání: 13. a 14. 9. 2018 Místo konání: Plzeň, Západočeská univerzita v Plzni, Fakulta [...]

Kolektiv BRIZOLIT na konferenci Racial Displacements v Birminghamu

2018-07-04T23:37:13+00:0004. 07. 2018|Aktuality|

Členové výzkumného týmu BRIZOLIT se zúčastnili konference Racial Displacements: Peripheries, Camps, Resistance, která se konala 18. a 19. června 2018 na Univerzitě v Birminghamu. Konference byla uspořádána v rámci projektu výzkumu segregovaných lokalit Giovanni Pickerem podpořeného z Marie Skłodowska-Curie Research Fellowship Programme. V roce 2017 Picker publikoval monografii s názvem Racial Cities: Governance and the Segregation of Romani People [...]

Hledáme úspěšné i neúspěšné praxe prevence

2018-06-11T19:45:38+00:0011. 06. 2018|Aktuality|

Vážené kolegyně, vážení kolegové, obracíme se na vás s prosbou o participaci na výzkumném projektu Bezpečnostní rizika sociálně vyloučených lokalit: Vytváření znalostí a nástrojů pro management a prevenci kriminality (BRIZOLIT). Jedním z výstupů tohoto projektu podpořeného MVČR bude metodika prevence kriminality v sociálně vyloučených lokalitách. V rámci jejího zpracování se snažíme shromáždit zkušenosti různých organizací zabývající se primární, [...]

Odborný seminář Ústavu etnológie SAV, Inštitútu pre výskum práce a rodiny a občianského združenia Progresívne Fórum

2017-10-09T23:39:20+00:0009. 10. 2017|Aktuality|

Ústav etnológie SAV v spolupráci s Inštitútom pre výskum práce a rodiny a Občianskym združením Progresívne fórum organizoval 5. října 2017 odborný seminář, kterého se za výzkumný tým BRIZOLITu zúčastnili Václav Walach a Alica Brendzová. Více o semináři zde.    

Workshop Bezpečnostní situace v SVL a možnosti jejího zlepšení

2017-09-27T22:42:11+00:0027. 07. 2017|Aktuality|

Na půdě univerzitního zámku v Nečtinách se 27. července 2017 uskutečnil celodenní workshop Bezpečnostní situace v SVL a možnosti jejího zlepšení, který byl pořádán v rámci projektu BRIZOLIT. Účelem workshopu byla výměnu názorů a praktických zkušeností týkajících se bezpečnostní situace v sociálně vyloučených lokalitách a zúčastnili se ho zástupci občanů, NGO, státní správy, samosprávy, Policie České republiky, [...]

The Second Narrative Criminology Symposium in Oslo

2017-06-17T11:39:45+00:0017. 06. 2017|Aktuality|

Ve dnech 15. 6. a 16. 6.  proběhla konference  The Second Narrative Criminology Symposium, kterou pořádala Katedra kriminologie, sociologie a práva Univerzity v Oslu. Konference se aktivně zúčastnil za výzkumný tým projektu BRIZOLIT Václav Walach s příspěvkem "Narrative violence: Podělávání in a Czech ‘Gypsy ghetto’" a Lubomír Lupták s příspěvkem "Alien vs. predator (and the [...]

Konference České sociologické společnosti 2017

2017-06-18T21:31:22+00:0004. 02. 2017|Aktuality|

Ve dnech 1. – 3. února 2017 se uskutečnila na půdě Filozofické fakulty Univerzity Karlovy v Praze konference České sociologické společnosti. Na konferenci prezentovali členové výzkumného týmu projektu BRIZOLIT dva příspěvky. První byl zaměřen na otázku vymezení tzv. sociálně vyloučených lokalit, a to na základě provedeného viktimizačního šetření. Druhý příspěvek reflektoval metodologické problémy analýzy sociálních sítí, [...]

V. Kriminologické dny

2017-06-17T12:29:59+00:0031. 01. 2017|Aktuality|

Ve dnech 30. a 31. ledna 2017 proběhly v Plzni V. Kriminologické dny, které pořádala Česká kriminologické společnost ve spolupráci s Katedrou sociologie FF ZČU. Druhé plenární zasedání bylo vyhrazeno pro prezentaci výstupů z kvantitativní fáze projektu BRIZOLIT. Celkem byly prezentovány tři příspěvky, zaměřené na hlavní výsledky šetření, metodologii a predátorské praktiky v oblasti bydlení. [...]

Workshop Viktimizace v kontextu sociálního vyloučení

2017-06-16T23:53:52+00:0008. 11. 2016|Aktuality|

V úterý 8. listopadu 2016 proběhl seminář „Viktimizace v kontextu sociálního vyloučení“ pořádaný v rámci projektu Bezpečnostní rizika sociálně vyloučených lokalit: Vytváření znalostí a nástrojů pro management a prevenci kriminality (dále jen „BRIZOLIT“) v Plzni. Cíl odborného semináře spočíval v a) představení výsledků dotazníkového šetření realizovaného v období od 19. dubna do 28. srpna 2016 ve vybraných 282 sociálně [...]