Pozvánka na workshop „Bezpečnost, viktimizace a prevence kriminality v sociálně vyloučených lokalitách“

Katedra antropologie Fakulty filozofické Západočeské univerzity v Plzni si Vás dovoluje pozvat na závěrečný workshop projektu „Bezpečnostní rizika sociálně vyloučených lokalit: Vytváření znalostí a nástrojů pro management a prevenci kriminality (BRIZOLIT)“

Bezpečnost, viktimizace a prevence kriminality v sociálně vyloučených lokalitách

Termín konání: 13. a 14. 9. 2018

Místo konání: Plzeň, Západočeská univerzita v Plzni, Fakulta filozofická, Sedláčkova 15 (místnost SP 319)

Závěrečný workshop projektu BRIZOLIT bude rozdělen do dvou dnů. První den (13. září 2018) budou prezentovány výsledky dlouhodobého výzkumu v sociálně vyloučených lokalitách se zaměřením na otázku viktimizace. V odpoledních hodinách bude vše debatováno v rámci kulatého stolu za přítomnosti pozvaných expertů.

Druhý den (14. září 2018) se bude konat mezinárodní konference věnovaná tématům segregace, sekuritizace a viktimizace v sociálně vyloučených lokalitách. Každé téma bude mít svůj panel, jehož se kromě členů Kolektivu BRIZOLIT zúčastní zahraniční i domácí výzkumníci. Konferenčním jazykem tohoto dne bude angličtina.

V případě zájmu o účast se prosím registrujte pomocí registračního formuláře níže. Kapacita míst je omezena.

Registrace je z důvodu naplnění kapacity uzavřena.

 

Program (PDF)

13. 9. 2018 (čtvrtek)

Téma: Podoby a významy viktimizace v sociálně vyloučených lokalitách: případové studie Obrnic a Ostravy-Kunčiček

Konferenční jazyk: čeština / Czech

9:30 – 10:00 Registrace a káva

10:00 – 10:30 Úvodní slovo, představení programu a představení projektu

10:30 – 11:15 Jak vznikají sociálně vyloučené lokality? K možnostem výzkumu historie segregovaných oblastí

11:15 – 11:30 Přestávka na kávu

11:30 – 12:15 Kdo bydlí v sociálně vyloučených lokalitách? Od sociodemografických ukazatelů k lokálním identitám

13:30 – 14:30 Jsou sociálně vyloučené lokality nebezpečné? Od pouliční kriminality k ekonomickému vykořisťování

14:30 – 15:00 Přestávka na kávu

15:00 – 17:30 Kulatý stůl s experty (Karel Čada, Pavel Hulec, Daniel Hůle, Jan Ort, Jakob Hurrle, Lucie Trlifajová, Radka Vepřková, reprezentant komunitní skupiny Společná cesta – SVL Ostrava-Kunčičky)

14. 9. 2018 (pátek)

Téma: Segregation, Securitization, Victimization: Researching Marginalised Areas

Konferenční jazyk: angličtina / English

9:00 – 9:30 Registration

9:30 – 10:00 BRIZOLIT Collective: Introductory Remarks

10:00 – 11:30 First Panel: Segregation

10:00 – 10:30 Tommaso Vitale (Paris, Science Po)

10:30 – 11:00 Daniel Škobla, Richard Filčák (Bratislava, Slovak Academy of Sciences)

11:00 – 11:30 BRIZOLIT Collective (Pilsen, University of West Bohemia)

11:30 – 13:00 LUNCH

13:00 – 14:30 Second Panel: Securitization

13:00 – 13:30 Ana Ivašiuc (Marburg, Center for Conflict Studies of the Philipps University)

13:30 – 14:00 Lucie Trlifajová (Prague, Charles University)

14:00 – 14:30 BRIZOLIT Collective (Pilsen, University of West Bohemia)

14:30 – 15:00 COFFEE BREAK

15:00 – 16:30 Third Panel: Victimization

15:00 – 15:30 Enikő Vincze (Cluj, Babeş-Bolyai University)

15:30 – 16:00 Jaroslav Šotola, Mario Polo Rodríguez (Olomouc, Palacký University)

16:00 – 16:30 BRIZOLIT Collective (Pilsen, University of West Bohemia)

Kontaktní osoba:
Klára Vanková
Katedra antropologie FF ZČU
Email: info@brizolit.org

2018-09-03T22:13:16+00:0028. 07. 2018|Aktuality|