Metodika a koncepční příloha

2019-10-16T00:35:55+00:0016. 10. 2019|Aktuality|

Metodika prevence kriminality v sociálně vyloučených lokalitách spolu s koncepční přílohou Analýza možností a širších souvislostí prevence kriminality v SVL poskytuje znalosti a aplikovatelná opatření prevence kriminality, která může vyplývat z existence sociálně vyloučených lokalit. Jejím cílem je nabídnout na různých úrovních sociální a situační prevence existující, ale i nové postupy, které slouží k identifikaci, předcházení a snižování bezpečnostních rizik včetně sociálního napětí. Je [...]

V sociálně vyloučených lokalitách bydlí lidé, ke kterým je trh s bydlením nespravedlivý

2019-08-19T23:55:31+00:0019. 07. 2019|Aktuality|

Alica Brendzová a Václav Walach. Foto Fatima Rahimi, DR Rozhovor o kriminalitě v kontextu vyloučených lokalit s Alicou Brendzovou a Václavem Walachem pro Deník referendum si můžete přečíst zde.  

Daniel Škobla ke knize Labyrintem zločinu a chudoby

2019-06-26T22:07:05+00:0026. 06. 2019|Aktuality|

S projektom, ktorého jedným z hlavných výstupov je kniha Labyrintem zločinu a chudoby som sa zoznámil až v neskorších fázach jeho riešenia. To znamená, že som nemal privilégium byť pri projekte od začiatku. Jednotlivé výstupy, cez ktoré som sa s projektom zoznámil, boli skôr jeho vedľajšie produkty, ako napríklad prezentácie výsledkov členov tímu na medzinárodných [...]

Labyrintem zločinu a chudoby

2019-02-22T23:47:44+00:0021. 02. 2019|Aktuality|

Kniha Labyrintem zločinu a chudoby přináší komplexní pohled na kriminalitu, jejímiž oběťmi se stávají obyvatelé tzv. sociálně vyloučených lokalit. Zaměřuje se tedy na viktimizaci, která je definována jako proces, během něhož vzniká někomu újma v důsledku jednání (či nejednání) jiných osob. Publikace vychází především z viktimizačního šetření provedeného v téměř 300 sociálně vyloučených lokalitách po [...]

Pozvánka na workshop „Bezpečnost, viktimizace a prevence kriminality v sociálně vyloučených lokalitách“

2018-09-03T22:13:16+00:0028. 07. 2018|Aktuality|

Katedra antropologie Fakulty filozofické Západočeské univerzity v Plzni si Vás dovoluje pozvat na závěrečný workshop projektu „Bezpečnostní rizika sociálně vyloučených lokalit: Vytváření znalostí a nástrojů pro management a prevenci kriminality (BRIZOLIT)“ Bezpečnost, viktimizace a prevence kriminality v sociálně vyloučených lokalitách Termín konání: 13. a 14. 9. 2018 Místo konání: Plzeň, Západočeská univerzita v Plzni, Fakulta [...]

Kolektiv BRIZOLIT na konferenci Racial Displacements v Birminghamu

2018-07-04T23:37:13+00:0004. 07. 2018|Aktuality|

Členové výzkumného týmu BRIZOLIT se zúčastnili konference Racial Displacements: Peripheries, Camps, Resistance, která se konala 18. a 19. června 2018 na Univerzitě v Birminghamu. Konference byla uspořádána v rámci projektu výzkumu segregovaných lokalit Giovanni Pickerem podpořeného z Marie Skłodowska-Curie Research Fellowship Programme. V roce 2017 Picker publikoval monografii s názvem Racial Cities: Governance and the Segregation of Romani People [...]

Hledáme úspěšné i neúspěšné praxe prevence

2018-06-11T19:45:38+00:0011. 06. 2018|Aktuality|

Vážené kolegyně, vážení kolegové, obracíme se na vás s prosbou o participaci na výzkumném projektu Bezpečnostní rizika sociálně vyloučených lokalit: Vytváření znalostí a nástrojů pro management a prevenci kriminality (BRIZOLIT). Jedním z výstupů tohoto projektu podpořeného MVČR bude metodika prevence kriminality v sociálně vyloučených lokalitách. V rámci jejího zpracování se snažíme shromáždit zkušenosti různých organizací zabývající se primární, [...]

BRIZOLIT na konferenci European Society of Criminology v Cardiffu

2017-10-14T22:53:15+00:0014. 10. 2017|Aktuality|

Ve dnech 13. - 16. 9. 2017 se v Cardiffu konala výroční konference European Society of Criminology. Kolektiv BRIZOLIT zde reprezentoval Petr Kupka s příspěvekm "Victimization of the Socially Excluded Population in the Czech Republic". Ten zazněl v pátečním dopoledním panelu "Trends in Offending and Victimization". Kromě toho však stojí za zmínku i to, že [...]

Odborný seminář Ústavu etnológie SAV, Inštitútu pre výskum práce a rodiny a občianského združenia Progresívne Fórum

2017-10-09T23:39:20+00:0009. 10. 2017|Aktuality|

Ústav etnológie SAV v spolupráci s Inštitútom pre výskum práce a rodiny a Občianskym združením Progresívne fórum organizoval 5. října 2017 odborný seminář, kterého se za výzkumný tým BRIZOLITu zúčastnili Václav Walach a Alica Brendzová. Více o semináři zde.    

Workshop Bezpečnostní situace v SVL a možnosti jejího zlepšení

2017-09-27T22:42:11+00:0027. 07. 2017|Aktuality|

Na půdě univerzitního zámku v Nečtinách se 27. července 2017 uskutečnil celodenní workshop Bezpečnostní situace v SVL a možnosti jejího zlepšení, který byl pořádán v rámci projektu BRIZOLIT. Účelem workshopu byla výměnu názorů a praktických zkušeností týkajících se bezpečnostní situace v sociálně vyloučených lokalitách a zúčastnili se ho zástupci občanů, NGO, státní správy, samosprávy, Policie České republiky, [...]