Kolektiv BRIZOLIT na konferenci Racial Displacements v Birminghamu

Členové výzkumného týmu BRIZOLIT se zúčastnili konference Racial Displacements: Peripheries, Camps, Resistance, která se konala 18. a 19. června 2018 na Univerzitě v Birminghamu. Konference byla uspořádána v rámci projektu výzkumu segregovaných lokalit Giovanni Pickerem podpořeného z Marie Skłodowska-Curie Research Fellowship Programme. V roce 2017 Picker publikoval monografii s názvem Racial Cities: Governance and the Segregation of Romani People in Urban Europe, v níž se zabýval vznikem a přetrváváním segregovaných romských lokalit.

Členové kolektivu BRIZOLIT přednesli na konferenci dva příspěvky. První příspěvek nazvaný Picker in Socially Excluded Localities: The Segregation of Roma in Czechia kriticky reflektoval analytický rámec představený v Pickerově monografii. Ten sestává ze čtyř lokálních mechanismů segregace – vymístění, zanedbání, zadržování a koheze –, jejichž aktéry jsou především představitelé místní samosprávy a veřejnosti, případně experti z různých organizací, mezinárodních i vnitrostátních. Autoři příspěvku tento soubor navrhli rozšířit o mechanismus investice, který do popředí přináší soukromé aktéry. Ti v českém kontextu významně utvářejí podobu segregovaných romských lokalit, ať už se jim přezdívá „obchodních s chudobou“, anebo ne.

Druhý příspěvek byl vytvořen ve spolupráci s Ryanem Powellem (University of Sheffield, UK) a Remusem Cretanem (University of West Timisioara, Romania) a nazván byl „Constructing inferiority and maintaining separation from below: On the emotional burden of Roma stigmatisation and segregation“. Tento příspěvek se jmenoval emocionálním a sociálním dopadům, které má stigmatizace a prostorová segregace na každodenní život Romů v Česku a Rumunsku.

2018-07-04T23:37:13+00:0004. 07. 2018|Aktuality|