Labyrintem zločinu a chudoby

Kniha Labyrintem zločinu a chudoby přináší komplexní pohled na kriminalitu, jejímiž oběťmi se stávají obyvatelé tzv. sociálně vyloučených lokalit. Zaměřuje se tedy na viktimizaci, která je definována jako proces, během něhož vzniká někomu újma v důsledku jednání (či nejednání) jiných osob. Publikace vychází především z viktimizačního šetření provedeného v téměř 300 sociálně vyloučených lokalitách po celé České republice. Dále čerpá z dlouhodobého etnografického výzkumu realizovaného ve dvou vybraných obcích v Ústeckém a Moravskoslezském kraji. Autory publikace jsou Laco Toušek, Václav Walach, Petr Kupka, Kateřina Tvrdá, Alica Brendzová, Ľubomír Lupták, Tereza Dvořáková, Ondřej Plachý a Klára Vanková, kteří působí na Katedře antropologie Fakulty filozofické Západočeské univerzity v Plzni.

Publikace je v digitální podobě volně ke stažení v PDF zde.

Tisková zpráva je k dispozici zde.

Labyrinth of Crime and Poverty

The book presents the extent, forms and structure of victimization of people living in so-called socially excluded localities (SEL) in the Czech Republic. Findings are based on 2566 structured interviews with inhabitants of socially excluded localities across all Czech regions except for Prague and longterm ethnography fieldwork in two selected municipalities. Besides victimization the book deals with issues on fear of crime, self-report crime, attitudes to various social problems, trust in formal institutions dealing with security and crime prevention, as well as experience with hate crime, discrimination, criminalization and stigmatization. The publication also produced the first systematic overview of sociodemographic characteristics of SEL population.

Keywords: the Czech Republic; social exclusion; socially excluded localities; victimization; hate crime; discrimination; criminalization; stigmatization; fear of crime.

English summary of findings is available here.

2019-02-22T23:47:44+00:0021. 02. 2019|Aktuality|