Úvodní strana2017-06-21T23:34:16+00:00

O projektu

Projekt Bezpečnostní rizika sociálně vyloučených lokalit: Vytváření znalostí a nástrojů pro management a prevenci kriminality (BRIZOLIT) se zaměřuje na viktimizaci v souvislosti se sociálním vyloučením v České republice. Viktimizací rozumíme jakoukoli újmu, která vzniká v důsledku (ne)jednání druhé osoby, ať už fyzické, anebo právnické. Na základě rozsáhlého výzkumu za použití smíšené metodologie se snažíme analyzovat nejen reálnou či vnímanou kriminalitu ve vyloučených lokalitách, ale také identifikovat její případnou topografii, příčiny, mechanismy, a v neposlední řadě možnosti přispívající k jejímu efektivnímu řešení a zmírňování sociálního napětí. Náš tým je tvořen antropology, politology, právníky i bezpečnostními vědci, kteří působí na Katedře antropologie Západočeské univerzitě v Plzni. BRIZOLIT byl podpořen Programem bezpečnostního výzkumu ČR v letech 2015–2020 (BV III/1-VS). Více o projektu zde.

Aktuality

Hledáme úspěšné i neúspěšné praxe prevence

11. 06. 2018|

Vážené kolegyně, vážení kolegové, obracíme se na vás s prosbou o participaci na výzkumném projektu Bezpečnostní rizika sociálně vyloučených lokalit: Vytváření znalostí a nástrojů pro management a prevenci kriminality (BRIZOLIT). Jedním z výstupů tohoto projektu podpořeného [...]

BRIZOLIT na konferenci European Society of Criminology v Cardiffu

14. 10. 2017|

Ve dnech 13. - 16. 9. 2017 se v Cardiffu konala výroční konference European Society of Criminology. Kolektiv BRIZOLIT zde reprezentoval Petr Kupka s příspěvekm "Victimization of the Socially Excluded Population in the Czech Republic". [...]

Odborný seminář Ústavu etnológie SAV, Inštitútu pre výskum práce a rodiny a občianského združenia Progresívne Fórum

09. 10. 2017|

Ústav etnológie SAV v spolupráci s Inštitútom pre výskum práce a rodiny a Občianskym združením Progresívne fórum organizoval 5. října 2017 odborný seminář, kterého se za výzkumný tým BRIZOLITu zúčastnili Václav Walach a Alica Brendzová. [...]

Workshop Bezpečnostní situace v SVL a možnosti jejího zlepšení

27. 07. 2017|

Na půdě univerzitního zámku v Nečtinách se 27. července 2017 uskutečnil celodenní workshop Bezpečnostní situace v SVL a možnosti jejího zlepšení, který byl pořádán v rámci projektu BRIZOLIT. Účelem workshopu byla výměnu názorů a praktických zkušeností týkajících [...]

Konference České sociologické společnosti 2017

04. 02. 2017|

Ve dnech 1. – 3. února 2017 se uskutečnila na půdě Filozofické fakulty Univerzity Karlovy v Praze konference České sociologické společnosti. Na konferenci prezentovali členové výzkumného týmu projektu BRIZOLIT dva příspěvky. První byl zaměřen na otázku [...]