Úvodní strana2017-06-21T23:34:16+00:00

O projektu

Projekt Bezpečnostní rizika sociálně vyloučených lokalit: Vytváření znalostí a nástrojů pro management a prevenci kriminality (BRIZOLIT) se zaměřuje na viktimizaci v souvislosti se sociálním vyloučením v České republice. Viktimizací rozumíme jakoukoli újmu, která vzniká v důsledku (ne)jednání druhé osoby, ať už fyzické, anebo právnické. Na základě rozsáhlého výzkumu za použití smíšené metodologie se snažíme analyzovat nejen reálnou či vnímanou kriminalitu ve vyloučených lokalitách, ale také identifikovat její případnou topografii, příčiny, mechanismy, a v neposlední řadě možnosti přispívající k jejímu efektivnímu řešení a zmírňování sociálního napětí. Náš tým je tvořen antropology, politology, právníky i bezpečnostními vědci, kteří působí na Katedře antropologie Západočeské univerzitě v Plzni. BRIZOLIT byl podpořen Programem bezpečnostního výzkumu ČR v letech 2015–2020 (BV III/1-VS). Více o projektu zde.

Aktuality

Workshop Bezpečnostní situace v SVL a možnosti jejího zlepšení

27. 07. 2017|

Na půdě univerzitního zámku v Nečtinách se 27. července 2017 uskutečnil celodenní workshop Bezpečnostní situace v SVL a možnosti jejího zlepšení, který byl pořádán v rámci projektu BRIZOLIT. Účelem workshopu byla výměnu názorů a praktických zkušeností týkajících [...]

Konference České sociologické společnosti 2017

04. 02. 2017|

Ve dnech 1. – 3. února 2017 se uskutečnila na půdě Filozofické fakulty Univerzity Karlovy v Praze konference České sociologické společnosti. Na konferenci prezentovali členové výzkumného týmu projektu BRIZOLIT dva příspěvky. První byl zaměřen na otázku [...]

Workshop Viktimizace v kontextu sociálního vyloučení

08. 11. 2016|

V úterý 8. listopadu 2016 proběhl seminář „Viktimizace v kontextu sociálního vyloučení“ pořádaný v rámci projektu Bezpečnostní rizika sociálně vyloučených lokalit: Vytváření znalostí a nástrojů pro management a prevenci kriminality (dále jen „BRIZOLIT“) v Plzni. Cíl odborného [...]

4th Biennial Conference of the Czech Association for Social Anthropology

01. 10. 2016|

Ve dnech 30. 9. a 1. 10. 2016 se konala na půdě Filozofické fakulty UK 4th Biennial Conference of the Czech Association for Social Anthropology, na které zástupci projektového týmu Petra Lupták Burzová, Lubomír Lupták, [...]